OBLA TestStufentestTest progressifOBLA тестOBLA TestTest OblaTest progresivoTeste do degrauTest progressivo

Test Obla

Test OBLA jest istotną częścią procedury diagnostyki wydolności i jest wykonywany osobom aktywnym, sportowcom i profesjonalnym zawodnikom uprawiającym dyscypliny wytrzymałościowe. Służy on w pierwszym rzędzie do oceny wydolności tlenowej, ale także do oceny wytrzymałości anaerobowej, gdy jest wykonywany do odmowy. W czasie testu monitorowane i rejestrowane są ważne parametry fizjologiczne zawodnika, takie jak "stężenie mleczanu we krwi" i "rytm serca", a często, z użyciem systemu spiroergometrycznego, również "pochłanianie tlenu" i "wydalanie dwutlenku węgla". Regularne testy porównujące aktualne i poprzednie wyniki dają informacje o efektywności stosowanego treningu. Powszechną praktyką jest wykorzystywanie wyników uzyskanych z testu OBLA do określania intensywności i objętości treningu sportowego.


Cyclus2 jest niezastąpionym urządzeniem w testach wydolności. Uzasadnienie:

Zapewnienie specyfiki testów

OBLA Test

W sposób oczywisty Cyclus2 stosowany jest w dyscyplinach rowerowych, a zatem jest pierwszym wyborem dla kolarzy szosowych, górskich, triathlonistów i handbike’erów. Jest to profesjonalne, nowoczesne urządzenie treningowe dla pasjonatów jazdy na rowerze, które pozwala wpiąć ramę własnego, indywidualnie dopasowanego roweru. Innowacyjna technologia Cyclus2 dokładnie i realistycznie odwzorowuje rzeczywistą jazdę i w czasie testu zachowuje biomechaniczne warunki pracy grup mięśniowych, jakie występują podczas rzeczywistej rywalizacji.

Wybór protokołu wysiłkowego

OBLA Test

Cyclus2 zawiera szeroki wachlarz standardowych protokołów wysiłkowych, ale daje także możliwość utworzenia dowolnego schematu obciążenia. Zakończenie testu może być uwarunkowane czasem trwania, przebytą drogą lub wykonaną pracę. Użytkownik może skonfigurować fazę restytucji powysiłkowej, która pozwala na analizę szybkości powrotu zawodnika do warunków wyjściowych.

Obciążenie, w pełnym zakresie wartości i niezależnie od kadencji, jest precyzyjnie zadawane i utrzymywane na stałym poziomie. Wszystkie istotne parametry, w trakcie testu lub treningu, są monitorowane i sprawdzane przez badaną osobę, trenera i fizjologa wysiłku.

Automatyczna analiza OBLA

OBLA Test
OBLA Test

Cyclus2 przeprowadza własną, automatyczną analizę testów OBLA wyznaczając krzywe mleczanowe LPC i obliczając wartości progowe. Tworzy krzywą mleczanową jako funkcję wykładniczą, wielomian 3-go lub 4-go stopnia lub funkcję sklejaną „spline”. Cyclus2 oferuje wiele algorytmów wyznaczania progów mleczanowych, m.in. zgodnie z modelem Madera, Kindermanna, Dickhutha, Stegmanna, czy według modelu Winkela. Mierzone i rejestrowane jest tętno progowe dla PWC130, PWC150 i PWC170.

Wyniki są przedstawiane na dużym graficznym wyświetlaczu trenażera i mogą być drukowane w formie profesjonalnych raportów lub zapisywane w postaci plików PDF. Dane mogą być bezpośrednio kopiowane do pamięci zewnętrznej USB. Wartości próbek mleczanu odpowiadające kolejnym poziomom obciążenia mogą być automatycznie pobierane z analizatorów kwasu mlekowego (np. Lactate Scout lub BIOSEN) lub wprowadzane ręcznie po zakończonym wysiłku.

Mobilna diagnostyka wydolności

Cyclus2 jest prosto i szybko demontowany i może być przechowywany w kompaktowej walizie transportowej. Zatem doskonale nadaje się do mobilnej diagnostyki wydolności podczas obozów kondycyjno- szkoleniowych sportowców lub ekspedycji naukowych. Na potrzeby mobilne Cyclus2 posiada opcję zasilania bateryjnego.

Testy spiroergometryczne

Trenażer Cyclus2 można połączyć z innymi systemami diagnostycznymi, np. z systemem spiroergometrycznym do oceny wydolności sercowo-płucnej pacjentów. Jest to możliwe dzięki temu, że Cyclus2 obsługuje standardowe interfejsy i protokoły komunikacyjne innych producentów.

Cyclus2 Brochure (PDF)
Cyclus2 Brochure (PDF)
Tests and Training (PDF)
Tests and Training (PDF)

Literature reference OBLA Test

 • Pansold, B./Zinner, J./Gabriel, B.-M.:
  Zum Einsatz und zur Interpretadion von Laktatbestimmungen in der Leistungsdiagnostik
 • Clasing, D./Weicker, H./Böhning, D.:
  Stellenwert der Laktatbestimmung in der Leistungsdiagnostik. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Jena, New York (1994)
 • Heck, H. et al:
  Vergleichende Untersuchung zu verschiedenen Laktat-Schwellenkonzepten. In: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin. Heft 1/1985, S. 19–25
 • Keul, J./Simon, G./Berg, A/Dickhuth, H.-H. (u. A.):
  Bestimmung der individuellen anaeroben Schwelle zur Leistungsbewertung und Trainingsgestaltung In: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin. Heft VII/1979, S. 212–218
 • Liesen, H. et al:
  Trainingssteuerung im Hochleistungssport: einige Aspekte und Beispiele. In: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin. Heft 1/1985, S. 8–18
 • Marees, H. De:
  Sportphysiologie. 9., vollst. überarb. und erw. Aufl. Köln 2002
 • Braumann, K.-M./Tegtbur, U./Busse, M.W./Massen, N.:
  Die "Laktatsenke" - Eine Methode zur Ermittlung der individuellen Dauerleistungsgrenze. In: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin. Heft 42/1991, S. 240-246
 • Heck, H.:
  Laktat in der Leistungsdiagnostik. Wissenschaftliche Schriftenreihe des DSB, Band 22, Schorndorf 1990
 • Röcker, K./Dickhuth H.-H:
  Praxis der Laktatmessung. In: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin Heft 52/2001, S. 33,34
  PDF-Download
 • Stegmann, H./ Kindermann, W.:
  Bestimmung der individuellen anaeroben Schwelle bei unterschiedlich Ausdauertrainierten aufgrund des Verhaltens der Lactatkinetik während der Arbeits- und Erholungsphase. In: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin Heft 8/1981, S. 213-221
 • Braumann, K.-M./Massen, N./Busse, M.:
  Die Problematik der Interpredation trainingsbegleitender Laktatmessungen. In: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin Heft 39/1988, S. 365-368
 • Heck, H. et al:
  Einfluß des Vorbelastungslaktats, der Pausendauer und des Belastungsanstiegs auf die Laktat-Senke. In: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin Heft 6/1991, S. 248-262
 • Röcker, K./Dickhuth H.-H:
  Auf dem Prüfstand - Laktatdiagnostik im Mittel- und Langstreckenlauf. In: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin Heft 6/1994, S. 128-135
 • Kromer, P.; Hirschmüller, A.; Dickhuth, H.-H.; Gollhofer, A; Röcker, K..:
  Der Einfluss der Kurbelfrequenz im Handcycling auf unterschiedliche Referenzpunkte der Laktatleistungskurve; Deutsche Zeitschr. für Sportmedizin 62, 1 / 2011, 22-28
  PDF-Download